July 27th, 2017

china

Гей, славяне

украина обложка.jpg
Продолжаем изучать интересную книгу. Понемножку. "Экскурс в прошлое". Этнографические зарисовки начала XIX века самые Гоголевские времена, вечера на хуторе, ночь перед Рождеством...

украина 7.jpg
Дедяфлиз Д.П. (правильнее де ла Флиз) был, видимо, классным этнографом, но вот все, что удалось про него
А.М.Пипін наприкінці ХІХ ст. відзначав, що “до последней минуты в нашей литературе нету книги, которая выполнила бы задание, поставленное Деляфлизом“. Згодом, у 1920-х та впродовж 1960-1980-х років поодинокі дослідники епізодично також зверталися до деляфлізової спадщини, і своєрідним резюме цього досліду може бути оцінка альбомів Д.П.Де ля Фліза в монографії “Етнографія Києва і Київщини”: “...таблиці народного одягу першої половини ХІХ ст. (з альбомів Д.П.Де ля Фліза – авт.) ... унікальне явище, яке не втратило свого значення й насьогодні” Сергій ЗОЗУЛЯ (Київ-Ніжин)

украина 10.jpg

Collapse )